ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖ਼ੈਰ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ menਸਤਨ ਉਮਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੀਨੋਪੋਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਇਕ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚ 6 ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.